Backup IT


W warunkach nowoczesnej gospodarki i globalnej konkurencji, gdzie informacja jest często najbardziej pożądanym towarem, żadna organizacja nie może sobie pozwolić na utratę danych lub w przypadku awarii polegać na rozwiązaniach, które nie zapewniłyby ich szybkiego odzyskania.

Nowoczesny system backupu to dzisiaj podstawa istnienia i funkcjnowania każdego, nowoczesnego środowiska IT.

Backup.IT to profesjonalny i bezpieczny system do ochrony danych w firmie. Jest to rozwiązanie mogące obniżyć całkowite koszty posiadania (TCO) systemów backupu w organizacji, w odniesieniu do systemów konkurencji, nawet dziesięciokrotnie! Wszystko to przy zachowaniu bardzo wysokiego poziomu zabezpieczenia danych w przedsiębiorstwie.

Backup.IT, jako system bardzo elastyczny, pozwala na dowolne dopasowanie polityki wykonywania kopii bezpieczeństwa do rzeczywistych potrzeb małych, średnich oraz dużych firm. Pozwala m.in. na szyfrowanie transmisji, kompresję plików w locie, zdalny monitoring, wykorzystanie napędów taśmowych, dysków twardych oraz innych zewnętrznych nośników danych. Informacja o wszystkich przechowywanych plikach przechowuje w bazie danych (MySQL, PostgreSQL, SQLite). Zadania wykonywane są według ustalonego harmonogramu, dzięki czemu nie kolidują z wykonywaną pracą. Jeśli nawet wykonywane są w godzinach pracy to system samodzielnie dostosuje się do obciążenia łącz i klientów tak, aby nie było to odczuwalne dla użytkowników.

Zapewnimy Państwu:

  • Sprawne wdrożenie i utrzymanie systemu
  • Pełną integrację z zewntrznymi systemami backupu
  • Konsulting i szkolenia
  • Jeżeli byliby Państwo zainteresowani szczegółami oferty, która zapewniłaby wysoki poziom bezpieczeństwa backupu przy jednoczesnym zmniejszenia kosztów wdrożenia i utrzymania w odniesieniu do produktów konkurencji to zachęcam do kontaktu.
  • Sprawne wdrożenie i utrzymanie systemu
  • Pełną integrację z zewntrznymi systemami backupu
  • Konsulting i szkolenia
  • Jeęeli byliby Państwo zainteresowani szczegółami oferty, która zapewniłaby wysoki poziom bezpieczeństwa backupu przy jednoczesnym zmniejszenia kosztów wdrożenia i utrzymania w odniesieniu do produktów konkurencji to zachęcam do kontaktu.