Dlaczego Eracent


Dlaczego Eracent - Korzyści z Eracent

W przypadku Eracent, potężna technologia daje nam szansę odpowiedzi na pytanie: “Dlaczego powinienem wybrać produkty Eracent?”. Doskonała funkcjonalność, elastyczność i skupienie na Twoich potrzebach biznesowych odróżniają Eracent od innych sprzedawców. Poniżej przedstawiamy klika kluczowych przyczyn, dla których liderzy biznesu decydują się na wybór Eracent.
Łatwość instalacji i wdrożenia

Produkty Eracent nie wymagają skomplikowanych szkoleń i tworzenia dodatkowych etatów w celu instalacji i czerpania korzyści z posiadanego oprogramowania. Czas i zasoby są skoncentrowane na dopasowaniu możliwości produktu do specyficznych potrzeb, procesów i środowiska klienta. Łatwość pierwszego wdrożenia pozwala zarówno klientowi, jak i Eracentowi osiągać rezultaty funkcjonalności dużo lepsze od dostępnych na rynku produktów konkurencyjnych.

  • W związku ze wzmocnieniem architektury dla EnterpriseAM, produkt może skanować 150 000 aktywów dziennie. Podczas gdy inne narzędzia zwracają mieszaninę trudnych do przetłumaczenia identyfikatorów oprogramowania, EnetrpriseAM stosuje narzędzia wiedzy w celu zdefiniowania odkrytego oprogramowania w sensowne grupy, oparte na słowniku oprogramowania, który obejmuje wiele platform.
  • EnterpriseEM zapewnia narzędzia mapujące w celu przetłumaczenia danych w jeden spójny katalog zakupów, który następnie jest dopasowany do aktualnych zapasów.
  • Posiadacze EnterpriseLM często integrują wiele systemów w ich środowisku z powodu łatwości i elastyczności narzędzia mapującego, które nie wymaga programowania. Konfiguracja oparta na programowaniu nie jest wymagana.

Organizacje, które zdecydowały się na wdrożenie któregoś z produktów Eracent, zazwyczaj szybko zauważają rezultaty działań posiadanego produktu, często w przeciągu zaledwie 90 dni. Siła funkcjonalności produktu zapewnia również dodatkową wartość poprzez iteracje poprawy procesów, zmian w organizacji oraz rozwój potrzeb korporacyjnych. To wszystko sprawia, że Eracent jest niepowtarzalny.

Wsparcie decyzyjne

Dane mają niską wartość, jeśli nie mogą być pogrupowane, porównane i przeanalizowane. Projekty produktów Eracent wspierają informacyjne potrzeby przedsiębiorstwa poprzez ich łatwy w użyciu i intuicyjny interfejs oraz poprzez nacisk na możliwości raportowania.

  • EnterpriseEM zmienia przygotowania do wewnętrznego lub zewnętrznego audytu oprogramowania w zadanie wykonalne. Raporty na temat oprogramowania i licencji są używane w audytach umieszczając organizację na bardziej uprzywilejowanej pozycji.
  • EnterpriseLM przesuwa zarządzanie aktywami informatycznymi poza dział IT. Z EnterpriseLM, planowanie istotnych zmian takich, jak upgrade systemów operacyjnych, zmiany w technologii sprzętu, rozwój budżetów IT, czy planowanie outsourcingu rozpoczynają się wraz z raportami EnterpriseLM. EnterpriseLM zapewnia urządzenie do monitorowania zysków i kosztów, zamykając cykl niezbędny w strategicznym planowaniu.

Zarząd zmuszony jest podejmować decyzje szybko po przeanalizowaniu dostępnych informacji. W zderzeniu z ciągłym kalejdoskopem problemów, prędkość z jaką informacja może być przedstawiona, jest krytycznym elementem sukcesu. Innym kluczowym elementem sukcesu jest zdolność odpowiedzi na nieplanowane pytania. Poprzez nacisk Eracent na wizualizację informacji, a nie tylko na surowe dane, oferujemy swoim klientom niezbędny system raportowania, jak również środki pozwalające rozwiązywać nagle pojawiające się problemy.

Gracz zespołowy

Organizacje inwestowały w różne systemy, aby tylko osiągnąć zamierzone cele. Najlepsze wykorzystanie czasu i wysiłku firmy powstaje w wyniku współpracy z produktami, które integrują i stosują metodę zdroworozsądkową: „zbierz raz, używaj cały czas”. Klienci Eracent defniuja go jako partnera, który pozwala im ulepszać to, co już posiadają poprzez maksymalizację wartości już dokonanych inwestycji w oprogramowanie. Eracent przoduje w najlepszych praktykach i wciąż projektuje produkty, co pozwala organizacjom zdefiniować, kiedy dokładnie ulepszyć wybrany ręczny proces i zastąpić go narzędziem automatycznym.

Nacisk na zarządzanie IT (w zgodzie z obowiązującymi procedurami)

Eracent jest całkowicie świadomy potrzeby zbalansowania konieczności użycia danych biznesowych i wsparcia operacyjnego dla organizacji. Żaden produkt, który skupia się tylko na jednym z tych obszarów, nie zaspokoi potrzeb użytkowników. Równowaga wymaga dużego doświadczenia i firmy, która słucha swojego klienta. Eracent posiada doświadczenie i słucha swojego klienta.

  • EnterpriseAM jest kluczowym elementem zgodności SOX i ulepszania środków, ponieważ odpowiedzialność zaczyna się od rozpoznania, które systemy i aplikacje wiążą się z transakcjami finansowymi. Z raportami od EnterpriseAM klient potrafi odpowiedzieć na pytania audytora i zilustrować wpływ na wskaźniki bezpieczeństwa.
  • EnterpriseEM jest narzędziem, które umieszcza zarządzanie oprogramowaniem w portfolio biznesu. Bez umiejętności dopasowania danych do licencji, menadżerowie zarządzający oprogramowaniem nie mają czasu, aby właściwie określić zgodność w obu zbiorach. EnterpriseEM zwiększa wydajność tej samej liczby zasobów dziesięciokrotnie. Najlepsze praktyki, wliczając przegląd standardów, przegląd użytkowania i przegląd opcji licencyjnych stają się możliwe, kiedy EnterpriseEM kreuje bazę, na której buduje praktyki biznesowe.
  • Funkcjonalność EnterpriseLM jest podstawą do własności aktywów, co jest koncepcją ostatecznej odpowiedzialności za rolę aktywów i wartość dla organizacji. Nie każdy rodzaj aktywów jest zarządzany w ten sam sposób, mają różne poziomy szczegółowości. EnterpriseLM dostarcza strukturę do przechowywania danych, ale nie decyduje i nie ogranicza klientów do jednego sposobu użytkowania.

Przekraczanie granic z Eracent'em

Nie wszystkie narzędzia posiadają jednakowe zdolności znajdowania, raportowania i zarządzania aktywami. Niektóre potykają się na wybranych systemach operacyjnych. Inne maja problemy z wybranymi modelami aktywów. Funkcjonalność niektórych jest najlepsza do pracy w świecie komputerów biurowych, innych w świecie serwerów. Projektanci Eracent przełamują bariery, wydobywając informacje w celu zaspokojenia zapotrzebowania na spójny pogląd dotyczący technologii.

Eracent przywiązuje szczególną wagę do rozwoju, który popycha technologię w stronę ciągłej pracy tam, gdzie inne narzędzia zawodzą. Ponieważ cała technologia jest rozwijana w ramach jednego środowiska, nie pojawiają się przeszkody powodowane przez różniące się platformy, języki lub wygląd projektu. W sytuacji, gdy organizacja potrzebuje rozwiązania problemu lub ulepszenia zarządzania obszarem IT, Eracent jest idealnym partnerem.