EnterpriseAM


Eracent EnterpriseAM

Zarządzanie i śledzenie zasobów IT w przedsiębiorstwie niezależnie od tego, czy mamy 10, czy 100 000 komputerów może okazać się żmudnym i zniechęcającym zadaniem. Program EnterpriseAM firmy Eracent znacznie ułatwia specjalistom IT to zadanie, wspomagając monitorowanie zasobów informatycznych w prosty i dokładny sposób.

EnterpriseAM jest zintegrowanym narzędziem, które wykrywa i inwentaryzuje wszystkie zasoby IT podłączone do sieci komputerowej niezależnie do jej wielkości czy topografii. Będąc narzędziem skalowalnym do dowolnej wielkości sieci, EnterpriseAM zbiera i pokazuje szczegółowe dane o wszystkich urządzeniach dostępnych w sieci. Program wykrywa wszystkie typy komputerów, inwentaryzuje ich konfigurację sprzętową oraz identyfikuje zainstalowane na nich oprogramowanie na poziomie plików.

Zbieraj dane, analizuj je i twórz raporty!

Zarządzaj zasobami bardziej wydajnie i oszczędzaj!

Eracent dostarcza pięć poziomów raportowania:

 • codzienny raport zasobów IT
 • raporty z diagramami słupkowymi i wykresami
 • błyskawiczne zapytania
 • zapytania ad hoc
 • system globalnego raportowania

 
EnterpriseAM jest kompletnym narzędziem do zarządzania zasobami komputerowymi. Program składa się z modułów Wykrywania Zasobów, Zarządzania Zasobami i Raportowania Zasobów, które moga pracować same lub zintegrowane z innymi narzędziami już używanymi w przedsiębiorstwie.

Dlaczego EAM jest niezbędny?

EnterpriseAM jest doskonałym narzędziem zbierającym szczegółowe informacje o zasobach komputerowych w przedsiębiorstwie. Dostarcza informacji, które ułatwiają zarządzanie zasobami w najlepszy możliwy sposób, udzielając odpowiedzi na pytania typu:

 1. Jakie komputery i w jakiej ilości wystepują w moim przedsiębiorstwie?
 2. Gdzie te komputery są zlokalizowane i do kogo one należą?
 3. Kiedy wystąpiły zmiany w konfiguracji komputerów i co je wymusiło?

Zalety produktu:

1. Dokonuje analizy zasobów IT firmy Korzystając z programu EnterpriseAM można przeprowadzić dogłębną analizę zasobów IT. Poprzez usunięcie nieużywanych aplikacji wraz z ich licencjami oraz dzięki uniknięciu płacenia kar za naruszenie zasad licencjonowania i problemów związanych ze zgodnością sprzętu i oprogramowania można wiele zaoszczędzić.

2. Kontroluje procesy W obecnych czasach firmy wydają wiele pieniędzy i zużywają mnóstwo zasobów na nadzorowanie procesów. EAM pozwala na natychmiastowy wgląd w kluczowe procesy w firmie i znacznie ułatwia codzienne zadania takie jak: zarządzanie zasobami czy licencjami.

3. Konfrontuje zasoby IT bez sprawnego narzędzia do zarządzania zasobami IT niezwykle trudno jest stwierdzić jak dużo komputerów posiadamy w firmie. EAM wskaże, które z maszyn wymagają natychmiastowej zmiany konfiguracji sprzętowej lub programowej, a proces zmiany lokalizacji maszyny w sieci będzie monitorowany i raportowany.

4. Sprawdza swoje środowisko IT EAM dostarcza złożonych narzędzi, które automatycznie powiadomią Cię o zainstalowaniu nielegalnego lub złośliwego oprogramowania, o historii aktualizacji systemowych, o zmianach w konfiguracji oprogramowania, o zmianach w konfiguracji sprzętowej, o zmianach właścicieli komputera i o wielu innych.

Wparcie procesów IT

Planowanie

 • Niezawodne i dokładne dane są zgromadzone w jednym, łatwo dostępnym miejscu
 • Dostępna są informacje o oprogramowaniu, z którego nikt nie korzysta i które można usunąć w celu uniknięcia kary za naruszenie licencji
 • Informacje przydatne przy planowaniu budżetu na zakup nowego oprogramowania i komputerów – kupujemy tylko to, czego potrzebujemy
 • Dokładne dane przydatne przy negocjowaniu warunków wsparcia technicznego dla zakupionego sprzętu
 • Łatwe zaplanowanie usunięcia sprzętu i oprogramowania, z którego nikt już nie korzysta


Zarządzanie

 • Informacje o zasobach IT są zgromadzone w jednym, łatwo dostępnym miejscu
 • Dokładne dane o śledzeniu krytycznych aktualizacji w celu uniknięcia dodatkowego zagrożenia są dostarczane niemalże w czasie rzeczywistym
 • Ciągłe aktualizacje
 • Informacje o użytkownikach, którzy nie dokonali aktualizacji
 • Informacje o komputerach, których konfiguracja sprzętowa powinna zostać poprawiona


Monitorowanie

 • Monitorowanie zgodności oprogramowania z założeniami polityki bezpiczeństwa
 • Monitorowanie licencji będących w użyciu
 • Monitorowanie zasobów sprzętowych

 
Zadania Administracyjne

 • Sprawdzanie, czy oprogramowanie jest aktualne i spełnia odpowiednie standardy na każdej maszynie
 • Sprawdzanie, którzy użytkownicy korzystają z najnowszych wersji oprogramowania, a którzy zainstalowali nielegalne oprogramowanie
 • Sprawdzanie, czy licencje nie zostały naruszone, a sprzęt podoła najnowszym aplikacjom i spełnia najnowsze standardy
 • Sprawdzanie, czy usunięto lub dodano jakiś element konfiguracji sprzętowej danego komputera

Funkcjonalność

Zaoszczędzenie czasu i pieniędzy - skuteczniejsze zarządzanie

Wszystkie przedsięwzięcia IT posiadają jedną cechę wspólną - aby odnieść sukces, zależy dokładnie znać zasoby komputerowe firmy. Niezależnie od tego czy trzeba uaktualnić program pocztowy, zainstalować najnowszą wersję Microsoft Office, wynegocjować lepszy kontrakt na wsparcie techniczne z zewnętrzną firmą, uaktualnić Solarisa do najnowszej wersji, usunąć nieużywane już komputery, czy wynegocjować lepsze warunki licencji na Oracle’a – aby łatwo i skutecznie temu podołać, potrzeba dogłębnej i szczegółowej analizy zasobów jakimi dysponuje firma i jak są one wykorzystywane.

Zbyt wiele planów i wdrożeń systemów przewidzianych do ręcznego zarządzania zasobami może tylko utrudnić to zadanie – ręcznie przeszukiwanie ogromnych zbiorów dokumentów pochłania za dużo czasu. EnterpriseAM firmy Eracent zbiera i szczegółowo raportuje o zasobach IT w przedsiębiorstwie. Wszystkie zmiany w sprzęcie i oprogramowaniu są na bieżąco pobierane i wyświetlane, dostarczając niezbędnych informacji do łatwego i szybkiego zarządzania zasobami IT. Produkt firmy Eracent zapisuje w swojej bazie kompletne i szczegółowe dane. Dzięki nim można łatwiej, szybciej i inteligentniej zarządzać zasobami na bieżąco, sprawdzając czy spełniają wszystkie standardy.

EAM wykrywa, przechowuje i raportuje:

 • Jakimi sprzętowymi i programowymi zasobami dysponuje firma? Szczegółowe dane o sprzęcie, modelu, producencie, pamięci, procesorze z laptopów, desktopów, serwerów, drukarek, routerów, switchy, hubów.
 • Lokalizację komputera wraz z zalogowanym użytkownikiem.
 • Szczegółowe informacje o zainstalowanym oprogramowaniu zebrana na podstawie plików.
 • Stopień wykorzystania zainstalowanych programów przy użyciu modułu ESM.
 • Historia zmian w danym okresie czasu
 • Automatyczne wykrywanie urządzeń podłączonych do sieci

 
Korzyści

Zarządzanie zasobami IT pomaga oszczędzać czas i pieniądze przy każdym przedsięwzięciu IT, pozwala również znacznie zredukować koszty utrzymania infrastruktury. Jako prosty przykład rozważmy aktualizację programu pocztowego. Załóżmy, że planując aktualizację znamy już docelową grupę użytkowników oraz ich lokalizację. Otrzymujemy dodatkowo pełny zestaw kluczowych informacji:

 • Na jakim sprzęcie pracuje każdy użytkownik? (laptop, desktop, model)
 • Jaki procesor jest zainstalowany? (nazwa, szybkość zegara)
 • Ile pamięci RAM jest zainstalowane?
 • Ile wolnej przestrzeni mamy na dysku?
 • Jaki jest system operacyjny? (wersja, aktualizacje)
 • Obecny program pocztowy? (wersja, aktualizacje)
 • Oprogramowanie zainstalowane na docelowej grupie komputerów

 
Wyobraźmy sobie ile czasu i wysiłku potrzeba, aby ręcznie zgromadzić te dane. W trakcie ręcznego zbierania tych danych, czas całego projektu znacznie wydłuża się przy jednoczesnym wzroście kosztów. Mnożąc ten czas i pieniądze przez kilka projektów otrzymujemy zaskakujący wynik. Automatyczny proces zarządzania zasobami IT dostarcza koniecznych informacji użytecznych na każdym etapie projektu IT, od planowania kosztów, poprzez negocjowanie kontraktów, a na bieżących operacjach kończąc, znacznie redukując czas i budżet potrzebne na wykonanie projektu. Dysponując liczbą ponad 1500 predefiniowanych raportów, EnterpriseAM dostarcza dokładnych i rzetelnych metod raportowania o zasobach oraz ma możliwość budowania własnych zapytań i eksportowania danych. Wyniki wszystkich raportów można wyeksportować do pliku Excel w celu przeprowadzenia szybkiej analizy. Dodatkowo dane są również przedstawiane w postaci czytelnego wykresu z możliwością wyświetlenia maszyn spełniających dane kryteria.

Teraz można efektywnie inwentaryzować, śledzić, zarządzać zasobami IT w firmie – od aplikacji i komputerów, poprzez skanery oraz drukarki, a na mobilnych tabletach kończąc.