EnterpriseEM


Eracent EnterpriseEM

Eracent EnterpriseEM pomaga zarządzać posiadanymi licencjami na oprogramowanie oraz ich zgodnością z rzeczywiście zainstalowanymi egzemplarzami. Managerowie zajmujący się zasobami IT dotąd zdani byli na ręczne porównywanie ilości posiadanych licencji na oprogramowanie, ponieważ większość dostępnych na rynku narzędzi do zarządzania zasobami zajmuje się tylko stroną inwentaryzacyjną obecnego oprogramowania. EnterpriseEM jest solidnym narzędziem pozwalającym nie tylko zarządzać informacją o posiadanych licencjach, ale co więcej – konfrontować te dane z informacjami o programach rzeczywiście zainstalowanych.

EnterpriseEM pozwala znaleźć odpowiedź na następujące pytania:

 • Jakiego oprogramowania używam?
 • Gdzie ono się znajduje?
 • Jak jest używane?
 • Czy posiadam licencje na programy, które nie są używane?
 • Do jakiego oprogramowania mam prawo użytkowania? Czy to jest właśnie to, czego używam?
 • Czy jesteśmy „legalni”?
 • Skąd pochodzi moje oprogramowanie?
 • Czy efektywnie korzystamy z posiadanych licencji?
 • Czy mogę powiązać zakupy licencji z rzeczywistym użyciem?
 • Kto potrzebuje nowszej wersji programu?
 • Co dzieje się z oprogramowaniem, kiedy komputer zostaje wymieniony?
 • Co dzieje się z oprogramowaniem, kiedy pracownik opuszcza firmę?
 • Jaka jest polityka firmy dotycząca oprogramowania?
 • Jak mogę kontrolować moje środowisko oprogramowania?
 • Czy mogę zapobiegać rozbieżnościom miedzy posiadanymi licencjami a rzeczywistym użyciem?
 • Czy mogę ponownie użyć posiadaną licencję zamiast kupować nową?


Charakterystyka

 • Interfejs użytkownika oparty o przeglądarkę internetową pozwalający zarządzać, analizować, grupować i zestawiać raporty dotyczące licencji na oprogramowanie
 • Ustalanie standardowych konwencji nazewniczych dla produktów software’owych, w oparciu o bazę danych produktów software’owych
 • Moduł pozwalający wprowadzić do programu dane inwentaryzacyjne dostarczone przez dowolne narzędzie
 • Testowanie poprawności wprowadzanych danych zakupowych (faktury, zamówienia itp.)
 • Wyliczanie posiadanych uprawnień do użytkowania oprogramowania.
 • Ustalanie zgodności liczby posiadanych licencji z rzeczywiście zainstalowanymi programami
 • Obsługa wielu modeli licencjonowania
 • Uwzględnianie wcześniejszych wersji oprogramowania i uaktualnień
 • Raporty i graficzne zestawienia danych
 • Wielopoziomowe zarządzanie dostępem do danych

 
Architektura EnterpriseEM:
 
Automated Data Feed – zautomatyzowany import danych
Input Data Mapping Wizard – interfejs do mapowania zaimportowanych danych do nazw standardowych
Licence Entitlements Rollup – wyliczanie posiadanych licencji
Organization Data – dane o firmie
Software Product Knowledgebase – baza danych o oprogramowaniu
Software & hardware Inventory – dane inwentaryzacyjne o oprogramowaniu i sprzęcie
Reconciliation – zestawienie posiadanych (zakupionych) licencji z danymi inwentaryzacyjnymi
Web Based Reports & Graphs – raporty i wykresy oparte na interfejsie webowym
 
Funkcjonowanie:
 
Dla każdego z obsługiwanych modeli licencjonowania wyliczane są posiadane prawa do używania oprogramowania i podawane są w formie szczegółowych raportów. Ponieważ EnterpriseEM jest aplikacją opartą na interfejsie webowym, dane mogą być dostępne z każdego miejsca w firmie. Mamy też na względzie potrzeby klienta w dziedzinie bezpieczeństwa. Wielopoziomowe zarządzanie dostępem pozwala precyzyjnie kontrolować, kto ma dostęp do danych i co wolno mu zobaczyć. Dostarczenie zestawień posiadanych licencji do oprogramowania dla niektórych mogłoby być wystarczające. EnterpriseEM może jednak także importować dane o rzeczywiście zainstalowanych w firmie programach z naszego programu inwentaryzacyjnego oraz modułu translacji. Narzędzie do inwentaryzacji dostarczane przez Eracent jest najdokładniejszym na rynku. Podczas gdy niektórzy mówią o zbieraniu danych inwentaryzacyjnych, dla nas jest to priorytet! Kompletna baza danych o oprogramowaniu jest kluczem do sukcesu tego narzędzia. Natomiast wspomniana wcześniej standardowa konwencja nazewnicza opiera się na tej samej bazie danych, co zapewnia spójność nazewnictwa pomiędzy strona licencyjną i inwentaryzacyjną. a to składa się na zmniejszenie nakładu pracy oraz zwiększenie precyzji.
 
EnterpriseEM moze obsługiwać nawet najbardziej wymagające modele licencjonowania np.:

 • per Company
 • per Location
 • per Server
 • per CPU
 • per User

 
Przesłanki biznesowe:

 • Natychmiast zauważalne możliwości zaoszczędzenia na wydatkach na licencjach
 • Zmniejszenie nakładu pracy potrzebnego na ustalanie zgodności liczby licencji z liczbą rzeczywistych instalacji, w porównaniu z ręcznym wyliczaniem
 • Wychwytywanie wszystkich sytuacji związanych z ryzykiem licencyjnym (w przypadku ich braku) i możliwość szybkiej reakcji

Dlaczego EnterpriseEM jest potrzebny?

Mocne strony produktu:
 
Dane o zakupach (faktury itp.) mogą być wprowadzane do EnterpriseEM z praktycznie dowolnego źródła w firmie: wewnętrznych systemów, zestawień od dostawców oprogramowania itd. Dzięki temu ustalamy całkowitą liczbę licencji, z których pracownicy mają prawo korzystać. Eracent jest liderem na tym polu - żadne inne narzędzie nie daje możliwości zebrania w całość wszystkich informacji dotyczących zakupów, przyporządkowania ich do standardowej konwencji nazewniczej i wyliczenia na tej podstawie rzeczywiście posiadanych licencji na użytkowanie programów. Skompletowanie takich danych dla całej firmy może zająć miesiące. A co z uaktualnieniami, wcześniejszymi wersjami, pakietami programów? EnterpriseEM radzi sobie z tym wszystkim pozwalając ustalać zasady, zgodnie z którymi te problemy mają być rozwiązywane i wyliczać uprawnienia w odpowiedni sposób.
 
Dynamiczne i ciągle zmieniające się środowisko wymaga narzędzia, które jest w stanie nadążyć za tymi zmianami. W EnterpriseEM zastosowano rozwiązania przewidujące problemy licencjonowania, o których część specjalistów IT nawet nie pomyślało. Dzięki innowacyjnemu i przewidującemu myśleniu EnterpriseEM jest w stanie uprzedzać problemy, z którymi borykają się działy IT. Żadne inne narzędzie nie ma takiej elastyczności, by wyczerpująco obsługiwać różnorodne modele licencjonowania w jednym, łatwym i intuicyjnym w użyciu rozwiązaniu.
 
Zalety produktu:

 • Redukcja ryzyka licencyjnego
 • Znaczące oszczędności dzięki lepszemu planowaniu zakupów oprogramowania, uaktualnień i licencji
 • Oszczędności dzięki wiedzy o ewentualnym nadmiarze licencji
 • Bardziej precyzyjne szacowanie kosztów
 • Redukcja kosztów pracy