Eracent


Eracent Inc. wytwarza kompleksowe rozwiązania w dziedzinie zarządzania środowiskiem IT. Dostarcza oprogramowanie i usługi w zakresie śledzenia, wykrywania, katalogowania oraz cyklu życia zasobów IT, zarządzania licencjami oprogramowania, zarządzania i monitorowania infrastruktury sieciowej oraz pomiaru używalności aplikacji w czasie rzeczywistym.


Nadrzędnym celem Eracent Inc. jest rozwój technologii przynoszących szybki zwrot z inwestycji; rozwiązań przyjaznych dla użytkownika oraz umożliwiających łatwy dostęp do precyzyjnych danych niezbędnych specjalistom IT do kompleksowego zarządzania złożonymi środowiskami informatycznymi.

Główne produkty firmy Eracent to:

  • Enterprise Asset Management (EnterpriseAM)
  • Enterprise Entitlements Management (EnterpriseEM)
  • Enterprise Lifecycle Management (EnterpriseLM)
  • Software Usage
  • Network Probe
  • SAM++

Eracent Inc. przykłada wielką wagę do potrzeb klienta, dzięki czemu cieszy się wymiernym uznaniem wśród firm z listy Fortune 500 oraz światowych agencji rządowych niezależnie od profilu działalności.

Zapraszamy do zapoznania się z listą klinetów Eracent Inc.:
Lista klientów
Zapraszamy na strony WWW producenta oprogramowania:
www.eracent.com