INTELIGENTNY ROZWÓJ


Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe nad zautomatyzowaniem procesu inwentaryzacji i niszczenia Barszczu Sosnowskiego Heracleum Sosnowskyi i Barszczu Mantegazziego Heracleum Mantegazzianum za pomocą systemów bezzałogowych.

Nazwa beneficjenta: NETWORK PARTNERS TOMASZ MACHNICKI SP.J.

Wartość projektu: 7 076 557,41

Wartość dofinansowania: 5 430 454,86

Okres realizacji: 2017-09-01 – 2020-08-31

 

Celem projektu jest opracowanie algorytmów umożliwiających zautomatyzowanie procesu inwentaryzacji, a także niszczenia niebezpiecznych gatunków roślin, jakimi są Barszcz Sosnowskiego i Barszcz Mantegazziego (barszcze kaukaskie) za pomocą systemów bezzałogowych.

Wyżej wymienione gatunki roślin należą do inwazyjnych gatunków obcych, przez co zagrażają rodzimej przyrodzie. Zawierają one silnie toksyczne substancje, stanowiące zagrożenie także dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Z powyższych przyczyn rośliny te są obejmowane zwalczaniem. Działania te wymagają jednak optymalizacji zarówno pod kątem skuteczności metod zwalczania, jak i zapewnienia maksymalnej ochrony osób przeprowadzających zabiegi. Zautomatyzowanie procesu inwentaryzacji oraz zwalczania kaukaskich barszczy jest zatem konieczne dla zminimalizowania niebezpieczeństwa, na jakie są narażeni wykonawcy tych prac oraz dla skrócenia czasu ich wykonywania, a tym samym zwiększenia efektywności walki z inwazją w skali kraju.

Ze względu na konieczność zwalczania kaukaskich barszczy niezbędne jest opracowanie technologii, która nie tylko ograniczy potrzebę kontaktu wykonawców prac z niebezpiecznymi roślinami, ale także przyspieszy proces ich inwentaryzacji i skutecznego zwalczania. W tym celu planuje się wykorzystanie systemów bezzałogowych oraz systemów rejestracji obrazu, które pozwolą na zautomatyzowanie omawianego procesu.

Projekt przewiduje przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad opracowaniem algorytmów: do rozpoznawania barszczy kaukaskich, do ich niszczenia, a także łączącego oba w zautomatyzowany system do jednoczesnego świadczenia kompleksowej usługi za pomocą systemów bezzałogowych. Usługą będzie dokładna i sprawna inwentaryzacja oraz skuteczne zwalczanie inwazyjnych i niebezpiecznych gatunków roślin. Rezultat projektu w postaci innowacyjnej usługi będzie nowością w skali świata, rozwiązanie to nie jest znane i stosowane w lokalizowaniu i walce z barszczami kaukaskimi.