Microsoft Exchange Server


Exchange Server jest systemem pracy grupowej udostępniającym usługi poczty elektronicznej, prowadzenia i współdzielenia kalendarzy oraz udostępniania kontaktów pocztowych w biznesie. Narzędzia serwera Exchange zapewniają wielodostępność usługi pocztowej, możliwość pracy  w  Microsoft Outlook, urządzeniach mobilnych oraz dostęp do poczty przez interfejs WWW. Instalacje serwera Exchange wyposażamy w narzędzia umożliwiające wysokiego poziomu ochronę poczty przed atakami wirusowymi oraz filtrację spamu wraz z bieżącą kontrolą ruchu pocztowego.

Hosting mode systemu Exchange umożliwia obsługę wielu niezależnych domen pracujących w jednej instancji serwera Exchange.

Oferujemy wdrożenia systemu Exchange, migrację do nowych wersji oraz bieżącą administrację.

Network Partners poleca system Microsoft Exchange Server 2010.