Microsoft Windows Server


Microsoft Windows Server dostarcza wielu narzędzi pozwalających scentralizować usługi funkcjonujące w organizacji do jednolitego środowiska. Elastyczna praca i wysokiej wydajności funkcjonalność systemu zapewnia wysoki poziom wydajności pracy systemów, ułatwia pracę użytkowników scalając do jednego środowiska zasoby infrastruktury IT oraz zabezpieczenia na najwyższym poziomie bezpieczeństwa z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Oferujemy wdrożenia, migrację oraz bieżącą administrację usług opartych na systemie Windows Server w szczególności:

  • Active Directory
  • Serwer plików
  • Serwer wydruków
  • DHCP
  • DNS
  • Windows Software Update Services
  • Usługi terminalowe
  • Serwer WWW Internet Information Services
  • Infrastrukturaklucza publicznego
  • Serwery bazydanych MS SQL Server

Network Partners poleca system Microsoft Windows Server 2012 R2.