Nagios


Nagios pozwala na monitorowanie środowiska sieciowego w czasie rzeczywistym, a w razie wykrycia nieprawidłowości powiadamianie w zdefiniowany sposób odpowiednich grup kontaktów.
Standardowe sposoby powiadamiania przewidują np. wysyłanie e-maila, ale można zdefiniować w zasadzie dowolny sposób włączając w to powiadomienie SMS, czy wykorzystanie innej zewnętrznej aplikacji. Dzięki Nagiosowi można monitorować na bieżąco niemal dowolne parametry systemu (zarówno Unix, jak i Windows). Standardowo monitorowane parametry typu zasoby pamięci, dysku, czy procesora na serwerze są łatwo konfigurowalne, ale wraz z Nagiosem dostarczone jest wiele wtyczek pozwalających na sprawdzanie statusów usług (poczta, ftp, http, działanie indywidualnych procesów). Biblioteka rozszerzeń jest bardzo bogata, a jeśli społecznościowe rozszerzenia okażą się niewystarczające z łatwością możemy stworzyć dodatkowe w kilku językach programowania. Poza samymi powiadomieniami stan systemów można monitorować za pomocą interfejsu WWW lub pluginów do przeglądarek, zewnętrznych aplikacji, a także na urządzeniach mobilnych.