Oprogramowanie Veeam


Informacje o firmie Veeam Software
Firma Veeam® dostrzega nowe wyzwania, przed którymi stają przedsiębiorstwa na całym świecie chcące prowadzić działalność bez przerw (Always-On Business™), czyli przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Dlatego firma Veeam stworzyła nowy segment rynku — dostępność na potrzeby nowoczesnego centrum danych (Availability for the Modern Data Center™) — pomagając przedsiębiorstwom w osiągnięciu docelowego czasu i punktu odzyskiwania (RTPO™) na poziomie nieprzekraczającym 15 minut w odniesieniu do wszystkich aplikacji i danych. W tym celu Veeam oferuje całkowicie nowe rozwiązanie, które umożliwia szybkie odzyskiwanie, unikanie utraty danych, pewną ochronę, wykorzystanie potencjału danych i pełny wgląd w środowisko. Pakiet Veeam Availability Suite™, zawierający rozwiązanie Veeam Backup & Replication™, dzięki wykorzystaniu technologii wirtualizacji, pamięci masowej i chmury stosowanych w nowoczesnych centrach danych pomaga przedsiębiorstwom zaoszczędzić czas, ograniczyć ryzyko oraz radykalnie obniżyć nakłady kapitałowe i koszty operacyjne.
Veeam jest firmą założoną w 2006 r., która obecnie na całym świecie ma 27 000 ProPartnerów i ponad 121 500 klientów. Światowa centrala firmy mieści się w Baar w Szwajcarii, a jej oddziały funkcjonują w różnych krajach świata. Więcej informacji na stronie http://www.veeam.com/pl.
Więcej zasobów

Veeam Availability Suite
Dostępność na potrzeby nowoczesnego centrum danych (Availability for the Modern Data Center™)
Pakiet Veeam® Availability Suite™ jest całkowicie nowym rozwiązaniem, które przy użyciu technologii wirtualizacji, pamięci masowej i chmury pomaga przedsiębiorstwom w osiągnięciu docelowego czasu i punktu odzyskiwania (RTPO™) na poziomie nieprzekraczającym 15 minut w odniesieniu do wszystkich aplikacji i danych. Pakiet Veeam Availability Suite przez połączenie nagradzanych funkcji ochrony danych i zarządzania dostępnych w rozwiązaniach Veeam Backup & Replication™ i Veeam ONE™ umożliwia szybkie odzyskiwanie, unikanie utraty danych, pewną ochronę, wykorzystanie potencjału danych oraz pełny wgląd w środowisko.
Więcej informacji o pakiecie Veeam Availability Suite.

Veeam Backup & Replication
VM Backup™
Rozwiązanie Veeam® Backup & Replication™ przy użyciu technologii stosowanych w nowoczesnych centrach danych — takich jak platformy VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, a także pamięć masowa NetApp oraz HP 3PAR StoreServ i StoreVirtual — pomaga przedsiębiorstwom osiągnąć założone wartości docelowego czasu i punktu odzyskiwania (RTPO™), zaoszczędzić czas, ograniczyć ryzyko oraz radykalnie obniżyć nakłady kapitałowe i koszty operacyjne.
Więcej informacji o rozwiązaniu Veeam Backup & Replication.

Veeam Backup Essentials
Ochrona danych klasy korporacyjnej dla małych firm
Pakiet Veeam® Backup Essentials™ zawiera te same funkcje co pakiet Veeam Availability Suite™, który pomaga przedsiębiorstwom w osiągnięciu docelowego czasu i punktu odzyskiwania (RTPO™) na poziomie nieprzekraczającym 15 minut w odniesieniu do wszystkich aplikacji i danych, umożliwiając szybkie odzyskiwanie, unikanie utraty danych, pewną ochronę, wykorzystanie potencjału danych i pełny wgląd w środowisko. Składniki i cena pakietu Veeam Backup Essentials odpowiadają potrzebom małym firm, posiadających środowiska wirtualne z 2, 4 lub 6 gniazdami procesorów.
Więcej informacji o pakiecie Veeam Backup Essentials.

Veeam Management Pack dla System Center
Uwolnij potencjał oprogramowania System Center w środowiskach vSphere i Hyper-V!
Pakiet Veeam® Management Pack dla System Center umożliwia pełny wgląd w infrastruktury Hyper-V i vSphere oraz kompleksowe zarządzanie nimi, a także monitorowanie rozwiązania Veeam Backup & Replication ™ i tworzenie raportów na jego temat. Kontekstowe, działające w czasie rzeczywistym pulpity do monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych umożliwiają centralizację zarządzania hybrydowym środowiskiem wirtualnym oraz zmniejszenie ryzyka przestojów z myślą o działalności bez przerw (Always-On Business™).
Więcej informacji o pakiecie Veeam Management Pack dla System Center.

Veeam ONE
Pełny wgląd w środowisko IT
Rozwiązanie Veeam® ONE™ zapewnia pełny wgląd w środowisko IT przy użyciu narzędzi do monitorowania i ostrzegania, dzięki którym można wykrywać faktyczne i potencjalne problemy, zanim w poważnym stopniu wpłyną one na działalność operacyjną. Veeam ONE pozwala zrealizować istotny element działalności bez przerw (Always-On Business™) oraz urzeczywistnić dostępność na potrzeby nowoczesnego centrum danych (Availability for the Modern Data Center™) przez całodobowe monitorowanie i ostrzeganie w czasie rzeczywistym, optymalizację zasobów i planowanie mocy obliczeniowych oraz tworzenie dokumentacji i raportów.
Więcej informacji o rozwiązaniu Veeam ONE.

Veeam Backup & Replication
VM Backup™
Rozwiązanie Veeam® Backup & Replication™ przy użyciu technologii stosowanych w nowoczesnych centrach danych — takich jak VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, a także pamięć masowa NetApp oraz HP 3PAR StoreServ i StoreVirtual — pomaga przedsiębiorstwom osiągać założone wartości docelowego czasu i punktu odzyskiwania (RTPO™), oszczędzać czas, ograniczać ryzyko oraz radykalnie obniżyć nakłady kapitałowe i koszty operacyjne.
Więcej informacji o rozwiązaniu Veeam Backup & Replication.

Veeam ONE
Pełny wgląd w środowisko IT
Rozwiązanie Veeam® ONE™ zapewnia pełny wgląd w środowisko IT przy użyciu narzędzi do monitorowania i ostrzegania, dzięki którym można wykrywać faktyczne i potencjalne problemy, zanim w poważnym stopniu wpłyną one na działalność operacyjną. Veeam ONE pozwala zrealizować istotny element działalności bez przerw (Always-On Business™) oraz urzeczywistnić dostępność na potrzeby nowoczesnego centrum danych (Availability for the Modern Data Center™) przez całodobowe monitorowanie i ostrzeganie w czasie rzeczywistym, optymalizację zasobów i planowanie mocy obliczeniowych oraz tworzenie dokumentacji i raportów.
Więcej informacji o rozwiązaniu Veeam ONE.

Veeam Management Pack dla System Center
Uwolnij potencjał oprogramowania System Center w środowiskach vSphere i Hyper-V!
Pakiet Veeam Management Pack voor System Center (MP) dla System Center umożliwia pełny wgląd w infrastruktury Hyper-V i vSphere oraz kompleksowe zarządzanie nimi, a także monitorowanie rozwiązania Veeam Backup & Replication ™ i tworzenie stosownych raportów, a wszystko to z poziomu konsoli Operations Manager. Kontekstowe, działające w czasie rzeczywistym pulpity do monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych pozwalają scentralizować zarządzanie hybrydowym środowiskiem wirtualnym oraz zapewnić płynne działanie usług biznesowych i IT dzięki zmniejszeniu ryzyka przestojów.
Więcej informacji o rozwiązaniu Veeam Management Pack dla System Center.

Narzędzie Veeam Smart Plug-in™ (SPI) for VMware
Wykorzystaj dotychczasowe inwestycje w narzędzie HP Operations Manager i zapewnij pracownikom operacyjnym możliwość całodobowego monitorowania środowiska VMware bez potrzeby przeprowadzania specjalistycznych szkoleń czy posiadania doświadczenia z dziedziny wirtualizacji. Narzędzie Veeam SPI umożliwia rozproszone, bezagentowe monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą VMware w pełnej współpracy z narzędziem HP Operations Manager. Dane dotyczące wydajności, zdarzeń, konfiguracji, stanu i topologii środowiska VMware są przekazywane bezpośrednio do narzędzia HP Operations Manager, co zapewnia zbiorczy widok infrastruktury fizycznej i wirtualnej na poziomie jednej konsoli.
Dowiedz się więcej na temat monitorowania i zarządzania środowiskiem VMware za pomocą narzędzia HP Operations Manager.