Sieci komputerowe


Prawidłowo i wydajnie funkcjonująca sieć komputerowa to żaden luksus – to warunek Państwa sukcesu. Zapewnimy Państwu dobór wszelkiego sprzętu i urządzeń niezbędnych do bezproblemowego działania firmowej sieci komputerowej.

Nasza oferta obejmuje:

  • okablowanie dobrane zgodnie z faktycznymi warunkami technicznymi;
  • serwery sieciowe – wraz z ich konfiguracją i utrzymaniem – oparte na darmowych rozwiązaniach uniksowych;
  • zestawianie i konfigurację Wirtualnych Sieci Prywatnych;
  • diagnostykę okablowania i urządzeń sieciowych;
  • urządzenia aktywne i pasywne sieci.

Zapewniamy podłączenie, uruchomienie, konfigurację i utrzymanie zakupionego sprzętu. Dostosowujemy ofertę do Państwa potrzeb i możliwości.